ASUS ROG G752VY - Numbriklahvistik

background image

Numbriklahvistik

MÄRKUS. Klahvide paigutus numbriklahvistikul oleneb mudelist ja

piirkonnast, kuid klahvistikku kasutatakse alati ühtviisi.

Vajutage

,

et klaviatuur ümber lülitada numbriklahvide ja kursori

suunaklahvide vahel.

Sülearvuti numbriklahvistikku saab kasutada numbrite sisestamiseks

või kursori liigutamiseks nooleklahvide abil.

MÄRKUS. Vajutage ROG-klahvi, et avada sülearvuti rakendus Gaming

Center.

ROG-

klahv

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

43