ASUS ROG G752VY - Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine

background image

Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse

konfigureerimine

MÄRKUS. Kui te kasutate PPPoE ühendust, siis jätkake järgmiste

sammudega.

või

1. Käivitage

Settings (Sätted).

2. Valige

Network & Internet (Võrk ja internet).

3. Valige

Ethernet > Network and Sharing Center

(Sisevõrk > võrk ja jagamiskeskus).

4.

Valige oma LAN ja valige Properties (Atribuudid).

5. Valige

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(internetiprotokolli versioon), seejärel valige

Properties (Atribuudid).

6. Valige

Obtain an IP address automatically (omista

IP-aadress automaatselt) seejärel valige OK.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

65