ASUS ROG G752VY - M.2 kaardi paigaldamine

background image

M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse juhinduge

järgmisest protseduurist.

OLULINE! Ostke M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt, et

tagada täielik ühilduvus ja töökindlus.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUSED:

Teie sülearvuti alumine pool võib olenevalt mudelist olla erinev ja M.2

kaart võib olla erinev, kuid mooduli paigaldamise protseduur jääb

samaks.

Soovitatav on lasta M.2 paigaldamine teha asjatundlikul

töötajal. Asjatundliku abi saamiseks pöörduge oma volitatud

teeninduskeskuse poole.

M.2 2280 pesa ei toeta M.2 SATA SSD ketast.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

99

A.

Pange sülearvuti puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale.

B.

Tõmmake lahti kummikate, et avada juurdepääs pesa

kinnituskruvidele.

OLULINE! Kummikate peab jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

tõmmake seda arvuti pesa kaane küljest lahti.

C.

Keerake lahti pesa kaane kruvid.

OLULINE! Kruvid peavad jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

püüdke neid eemaldada.

kummikate

kruvi

background image

100

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

D.

Võtke kummikattest kinni ja tõmmake sellest ettevaatlikult, et

pesa kaas sülearvutilt ära võtta.

E.

Eemaldage pesa kaas ja pange see kõrvale.

kummikate

Pesa kaas

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101

F.

Ühitage M.2 kaart kaardimooduli pesaga ja lükake sisse.

G.

Kinnitage M.2 kaart oma kohale komplektis oleva kruviga.

background image

102

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

H.

Pange kohale viimasena eemaldatud kruvi ja keerake see kinni.

I.

Pange kummikate tagasi oma kohale pesa kaanel.

kummikate

Pesa kaas

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

103