ASUS ROG G752VY - Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

background image

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

Suurendage oma sülearvuti mälumahtu RAM-mälumooduli

paigaldamisega mälumoodulite pessa. RAM-mooduli paigaldamiseks

oma sülearvutisse tehke järgmised toimingud.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

OLULINE! Teavet oma sülearvuti mälu täienduste kohta saate volitatud

teeninduskeskustest või edasimüüjatelt. Ainult selle sülearvuti volitatud

edasimüüjatelt hangitud laiendusmoodulite puhul on tagatud nende

ühilduvus ja töökindlus.

MÄRKUS:

Teie sülearvuti alumine osa võib olenevalt mudelist olla erinev

ja RAM-mälumoodul võib olla erinev, kuid RAM-mälumooduli

paigaldamise protseduur jääb samaks.

Soovitame RAM-mooduli paigaldada asjatundliku töötaja

juhendamisel. Abi saamiseks võiksite pöörduda volitatud

teeninduskeskusse.

background image

94

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

A.

Pange sülearvuti puhtale, tasasele ja stabiilsele pinnale.

B.

Tõmmake lahti kummikate, et avada juurdepääs pesa

kinnituskruvidele.

OLULINE! Kummikate peab jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

tõmmake seda arvuti pesa kaane küljest lahti.

C.

Keerake lahti pesa kaane kruvid.

OLULINE! Kruvid peavad jääma sülearvuti pesa kaane külge. ÄRGE

püüdke neid eemaldada.

kummikate

kruvi

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

95

D.

Võtke kummikattest kinni ja tõmmake sellest ettevaatlikult, et

pesa kaas sülearvutilt ära võtta.

E.

Eemaldage pesa kaas ja pange see kõrvale.

kummikate

Pesa kaas

background image

96

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

F.

Pange RAM-moodul õigetpidi RAM-mooduli pessa.

G.

Suruge RAM-moodulile kuni see klõpsab oma pessa.

H.

Seadke pesa kaas kohale ja paigaldage.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

97

I.

Pange kohale viimasena eemaldatud kruvi ja keerake see kinni.

J.

Pange kummikate tagasi oma kohale pesa kaanel.

kummikate

Pesa kaas

background image

98

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend