ASUS ROG G752VY - Prispôsobenie aplikácií Windows®

background image

Prispôsobenie aplikácií Windows®

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela

úloh v ponuke Štart pomocou nasledujúcich krokov:

Presúvanie aplikácií

Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ju presuňte na

nové miesto.

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie a potom ju

presuňte na nové miesto.

background image

notebooku Elektronická príručka

53

Odopnutie aplikácií

Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ťuknite na
ikonu

.

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu

pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.
Stlačte tlačidlo

a potom vyberte možnosť Unpin

from Start (Odopnúť z ponuky Štart).

Zmena veľkosti aplikácií

Stlačte a podržte ikonu aplikácie, ťuknite na ikonu

a

vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu

pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť

Resize (Zmeniť veľkosť).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.
Stlačte tlačidlo

, vyberte možnosť Resize (Zmeniť

veľkosť) a potom vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

background image

54

notebooku Elektronická príručka

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte a podržte

ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart,

a potom ťuknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do

ponuky Štart).

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) umiestnite

kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do

ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a

potom kliknite na možnosť Pin to Start (Pripnúť do

ponuky Štart).

V možnosti All apps (Všetky aplikácie) stlačte ikonu

na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart,

a potom vyberte možnosť Pin to Start (Pripnúť do

ponuky Štart).

Pripnutie aplikácii na panel úloh

Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ťuknite na

možnosť Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh).

Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu

pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť Pin

to taskbar (Pripnúť na panel úloh).

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie.
Stlačte tlačidlo

a potom vyberte možnosť Pin to

taskbar (Pripnúť na panel úloh).

background image

notebooku Elektronická príručka

55