ASUS ROG G752VY - Izjava o skladnosti

background image

Izjava o skladnosti

(R in TTE direktive 1999/5/EC)

Naslednji dokončani elementi se smatrajo kot ustrezni in zadostni:

Osnovne zahteve kot v [ člen 3]

Zahteve o zaščiti za zdravje in varnost kot v [ člen 3,1a]

Testiranje električne varnosti glede na [EN 60950]

Zahteve po zaščiti elektromagnetne združljivosti v [ člen 3,1b]

Testiranje elektromagnetne združljivosti v [EN 301 489-1] in [EN 301

489-17]

Učinkovita uporaba radijskega spektra kot v [ člen 3,2]

Ustreznost radijskega testa glede na [EN 300 328-2]CE oznaka