ASUS ROG G752VY - Använda en dynamisk IP/PPPoE-adressanslutning

background image

Använda en dynamisk IP/PPPoE-

adressanslutning

OBS! Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.

eller

1. Starta

Settings (Inställningar).

2. Välj

Network & Internet (Nätverk och Internet).

3. Välj

Ethernet > Network and Sharing Center

(Ethernet > Nätverks- och delningscenter).

4.

Välj din LAN och välj därefter Properties

(Egenskaper).

5. Välj

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Internetprotokoll version 4) klicka sedan på

Properties (Egenskaper).

6. Välj

Obtain an IP address automatically (Erhåll en

IP-adress automatiskt) och klicka på OK.

background image

E-manual för bärbar dator

65